เช็คอินเมืองพะเยา

เช็คอินเมืองพะเยา พะเยา เป็นจังหวัด ที่มีธรรมชาติที่น่าหลงไหล มีวัดที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมที่น่าหลงไหล เป็นเมืองที่สงบ เรียบง่าย และมีเสน่ห์

10จุด เช็คอินเมืองพะเยา

1.วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของพะเยา เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่สุด และมีความเก่าแก่ที่สุดในล้านนา  สำหรับพระเจ้าตนหลวงองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 14×16 เมตร ปัจจุบันประดิษฐานเป็น พระประธานในวิหารหลวง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปีพ.ศ. 2034 ในสมัยพระยาเมืองยี่ครองเมืองพะเยา ชาวพะเยาถือเป็น พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และจะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวงในทุกปี

2.วัดพระนั่งดิน

วัดพระนั่งดิน เป็นอัศจรรย์อันซีนไทยแลนด์ ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่พระประธานไม่มีฐานรองรับฐานรองรับ เหมือนกับพระประธานองค์อื่นๆ ในอดีตเคยสร้างฐานรองรับ เพื่ออัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐานบนฐานรองรับ แต่ปรากฏว่าพยายามยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงเรียกกันมาว่า พระนั่งดิน นอกจากนี้ ยังมีการเล่าขานสืบกันมาว่า เคยมีชาวบ้านสร้างฐานชุกชีแล้วได้อันเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับ แต่ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ฟ้าผ่าลงมาที่กลางพระวิหารถึง 3 ครั้ง จึงอาราธนาพระเจ้านั่งดินมาประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิม จนถึงทุกวันนี้

3.วัดนันตาราม

ตั้งอยู่บ้านดอนไชย ตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ ตัววิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น หน้าบัน หน้าต่าง หรือระเบียง ทั้งลวดลายแกะสลัก หลังคาซ้อนชั้นมุงกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัว ภายในวิหารก็ดูเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา มีเจดีย์แบบไทยใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณ ในวิหารมีสิ่งน่าสนใจคือ ธรรมาสน์ สีทองเหลืองอร่ามฉลุลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ที่จำลองมาจากราชบัลลังก์ของพม่าตั้งโดดเด่นอยู่ เมื่อมองขึ้นไปบนเพดาน ก็จะพบกับลวดลายประดับกระจกสีที่งดงามวิจิตร พระพุทธรูป และศิลปกรรมต่างๆ ที่วัดแห่งนี้ ทรงคุณค่าและน่าประทับใจแก่การได้ชมเป็นอย่างมาก วัดเปิดให้เข้าชมเวลา 08.00 – 18.00 น.

4.วัดอนาลโยทิพยาราม

วัดอนาลโยทิพยาราม หรือ ดอยบุษราคัม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม สร้างโดยพระปัญญาพิศาลเถร เป็นอุทยานพระพุทธศาสนา มีศาสนสถานที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปศิลปสุโขทัย องค์ใหญ่ พระพุทธรูปปางต่างๆ พระพุทธลีลา พุทธคยา เก๋ง จีน ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม หอพระแก้วมรกตจำลองทำด้วยทองคำ และอีกมากมาย บรรยากาศร่มรื่น กว้างขวาง มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ จากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยา และตัวเมืองของพะเยาได้อย่างสวยงาม

5.วัดติโลกอาราม

วัดติโลกอาราม ตั้งอยู่ในเขตกว๊านพะเยา เมืองพะเยา เป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย ปัจจุบันตัววัดจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา มีแค่ส่วนยอดพระธาตุที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา เนื่องจากปี พ.ศ. 2482 กรมประมงได้ก่อสร้างประตูกั้นน้ำ ทำให้แม่น้ำอิงและลำน้ำสาขาซึ่งไหลลงมาจากทิวเขาผีปันน้ำ ได้เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณหนองเอี้ยง จนเกิดทะเลสาบน้ำจืดขึ้นมา เรียกว่ากว๊านพะเยา ทำให้วัดโบราณสถาน และชุมชนโบราณจมอยู่ใต้น้ำจำนวนมาก

6.กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของไทย เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของเมืองพะเยา เป็นทั้งแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ในช่วงเย็น ๆ กว๊านพะเยา มีบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก ที่สวยงามมาก นักท่องเที่ยวจะนิยมมาล่องเรือชมบรรยากาศ รวมถึงชมวัดติโลกอาราม ที่จมอยู่ใต้กว๊านพะเยา ด้วย

7.วนอุทยานภูลังกา

วนอุทยานภูลังกา เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง ของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ด้วยลักษณะที่เป็นยอดเขาสลับซับซ้อนนี้เอง จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยว ที่ชอบธรรมชาติ ชอบการเดินป่าพิชิตยอดดอยสูง เพื่อชมทิวทัศน์ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างมาก โดยจุดชมวิวที่นิยมก็คือ ยอดดอยภูลังกา และดอยภูนม ที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก มองเห็นทะเลหมอก ในช่วงฤดูหนาวได้อย่างงดงาม สำการเที่ยวที่นี่ ต้องนั่งรถโฟรวิวไปยังวนอุทยาน จากนั้นเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิว

8.บ้านปางค่าใต้

บ้านปางค่าใต้ เป็นพื้นที่ในความดูแลของโครงการหลวงปังค่า ที่นี่เป็นที่อยู่ของชาวไทยภูเขา ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีวัฒนธรรม ที่ชาวไทยภูเขาบ้านปางค่าใต้ ส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่าอิ้วเมี่ยน หรือเย้า ถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ำแยงซี นอกจากจะได้ชมวิถีชีวิต และการวัฒนธรรมการแต่งกายแบบชนเผ่าที่สวยงามแล้ว ยังมีสินค้าหัตถกรรมชาวไทยภูเขาให้เลือกซื้อ ทั้งผ้าพิมพ์ลาย เครื่องเงิน ของที่ระลึกจากผ้าปัก เช่นกระเป๋า และพวกกุญแจ ให้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย

9.อุทยานแห่งชาติภูซาง

อุทยานแห่งชาติภูซาง อยู่ใน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดดเด่นไปด้วยน้ำตกอุ่นภูซาง เป็นน้ำตกชั้นเดียว ซึ่งตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างสูงประมาณ 25 เมตร น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกที่มีความพิเศษกว่าน้ำตกทั่วไป เพราะน้ำที่นี่จะอุ่น มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ำตกภูซาง เป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาดอยผาหม่น ไหลลงมาจากหน้าผาหินปูน 25 เมตร น้ำตกจะมีน้ำที่ใส มาก ออกสีเขียวสะอาด ในบริเวณน้ำตก ยังมีแอ่งน้ำ ที่สามารถนอนแช่น้ำและลงเล่นได้ด้วย

10.ร้านกาแฟ Magic  Mountain  

Magic  Mountain เป็นร้านกาแฟชื่อดังของภูลังการีสอร์ท ด้วยวิวของตัวร้านที่หันหน้าเข้าหาทะเลหมอก วิวคล้ายกับภูลังการีสอร์ท แต่จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่ด้านข้าง สามารถมองเห็นทะเลหมอก กว้างไกลกว่า ทำให้เป็นร้านกาแฟขวัญใจนักท่องเที่ยวกันเลย มาเที่ยวภูลังกา รีสอร์ท ต้องไม่พลาดมาเที่ยวร้านกาแฟ Magic Mountain ควรมาในช่วงเช้าประมาณ 6.30 -08.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังขึ้น และเริ่มทอแสงสาดส่องกระทบมายังทะเลหมอก

อ่านสาระเพิ่มเติมได้ที่ https://pizzaandfooditalia.com

ที่มา : PG SLOT เรียบเรียงโดย : PG SLOT , PG SLOT

สนับสนุนโดย : SLOTXO,UFABET,UFABET ,UFABET,UFABET