เที่ยวเมืองแพร่

เที่ยวเมืองแพร่ จังหวัดที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเขาสูง มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ป่าไม้และดอกไม้เหมืองหนาว

สถานที่ เที่ยวเมืองแพร่

วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง  ตั้งอยู่ที่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง แพร่ เป็นปูชนียสถานที่สําคัญของจังหวัดแพร่ ด้วยภูมิทัศน์ ที่ตั้งอยู่บนเขาสูง ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแพร่ ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา และผืนป่าได้อย่างงดงาม โดยทางจังหวัดแพร่ ได้จัดทำเป็นระเบียงชมวิว ที่ตั้งอยู่ก่อนบันไดทางขึ้นไปยังวัด เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และสายหมอกได้อย่างงดงาม

วัดพงษ์สุนันท์

วัดพงษ์สุนันท์ ตั้งอยู่ที่ ถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ภายในวัด มีพระนอนสีทองอร่ามอยู่ริมกำแพง เป็นสัญลักษณ์ของวัด ใกล้กับซุ้มประตูมงคล 19 ยอด วัดพงษ์สุนันท์ เป็นวัดประจำตระกูลวงศ์บุรี เดิมมีชื่อว่า วัดปงสนุก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2472 จึงได้มีการบูรณะวัด และสร้างวิหารใหม่

วัดจอมสวรรค์

เป็นวัดเก่าแก่ สร้างด้วยศิลปะพุกาม มีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงาม และทรงคุณค่า วัดนี้มีเพียงแต่มีอุโบสถไม้หลังเดียว ที่เป็นทั้งโบสถ์ วิหารและกุฏิ อยู่ในอาคารเดียวกัน ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีหลังคาเล็กใหญ่เป็นชั้นรวม 9 ชั้น  ปัจจุบันกรมศิลปากร ได้ทำการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดจอมสวรรค์ไว้ เพื่อเป็นสมบัติของชาติ

วัดพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง

พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวจังหวัด 25 กิโลเมตร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ นอกจากจะได้สักการบูชา พระธาตุอินทร์แขวนจำลองแล้ว ยังจะได้สัมผัสองค์พระผุดที่ใหญ่ที่สุดในไทยอีกด้วย วัดตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ธรรมชาติ เป็นแหล่งโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศไทย หากมาไหว้พระขอพรแล้ว ยังจะได้สูดอากาศชั้นดี เป็นการชาร์จพลังชีวิต

วัดนาคูหา

วัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ ประมาณ 25 กม. เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนาคูหา ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนชั้นดี ติด 1 ใน 7 ของไทย โดยมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระ พาดผ่านทุ่งนาเพื่อเดินรับลมชมวิว และมองเห็นธรรมชาติรอบวัดได้อยางสวยงาม

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่ได้รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ ที่สวยงามมากที่สุด ในวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทิศตะวันออก มีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่ และพระนอนองค์ใหญ่ตั้งเด่นอยู่ด้านหน้าวัด นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทรงล้านนา เป็นที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล้านนา และเมืองแพร่ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้อาวุธ ของนักรบโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือ และภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในล้านนาด้วย

วัดศรีดอนคำ

วัดศรีดอนคำ หรือเรียกอักชื่อว่า วัดห้วยอ้อ เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นักท่องเที่ยวควรแวะเข้าไปกราบนมัสการพระเจ้าพร้าโต้ ชมศิลปะฝีมือของบรรพบุรุษชาวพุทธล้านนา และนมัสการขอพรกับพระธาตุศรีดอนคำ สร้างความอิ่มอกอิ่มบุญ และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และที่ขาดไม่ได้คือต้องมาดูระฆังลูกระเบิด ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า เมืองแพร่แห่ระเบิด ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการที่มีการทิ้งระเบิดทางรถไฟ แต่ระเบิดไม่ระเบิด ชาวบ้านเกิดความเสียดาย จึงได้ช่วยกันแบกใส่เกวียน เพื่อนำไปถวายวัดทำเป็นระฆัง ผู้คนที่ผ่านไปมาต่างนำไปพูดกล่าวขานว่า แพร่แห่งระเบิด

วัดสะแล่ง

เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก ตั้งแต่สมัยทวาราวดีเรื่อยมา และได้กลายเป็นวัดร้างหลายสมัย เป็นวัดร้างเกือบ 300 ปี ปัจจุบันภายในวัดได้แบ่งเขตเป็นเขตพุทธาวาสเก่า และเขตพุทธาวาสใหม่ รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในวัด ทั้งตัวพระอุโบสถและวิหาร เป็นศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ บริเวณวัดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อยู่เป็นจำนวนมาก และได้ตั้งพิพิธภัณฑ์วัดสะแล่ง กรุเชียงชื่น มหาสมบัติโบราณแห่งล้านนาขึ้นมา เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายเลย

พระธาตุดอยก๊อ

พระธาตุมงคลแสงแก้วมณีดอยก๊อสุบรรพต หรือพระธาตุดอยก๊อ ตั้งเด่นอยู่บนยอดเขาดอยก๊อ ในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ติดริมแม่น้ำยม นอกจากการได้มาสักการะพระธาตุดอยก๊อแล้ว ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่ง มองเห็นภูเขา แม่น้ำยมที่ไหลผ่านบ้านเรือน และทุ่งนาเขียว ในช่วงฤดูฝนหลังจากฝนตกใหม่ ยังมีโอกาสได้เห็นสายหมอกบางๆอีกด้วย และในช่วงฤดูหนาว ยังเป็นจุดชมทะเลหมอก ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองแพร่

ถ้ำผานางคอย

ถ้ำผานางคอย ตั้งอยู่ที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินปูน ที่ตั้งอยู่กลางป่า ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ในอดีตเมื่อผืนป่ายังอุดมสมบูรณ์ ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์มากมายหลายชนิด โดยเฉพาะกวางป่า ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ แต่เมื่อถูกแปรเป็นพื้นที่การเกษตร สัตว์ทั้งหลายก็ค่อยๆลดจำนวน และหายไป เหลือเพียงภูเขาหินปูน ถ้ำและหินงอกหินย้อย เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง  มีตำนานพื้นบ้าน ได้เล่าถึงที่มาของเสาหิน รูปทรงผู้หญิงกำลังอุ้มลูกน้อย เพื่อรอคอยการกลับมาของชายอันเป็นที่รักนั้น จึงเป็นที่มาของชื่อ ถ้ำผานางคอย

พระธาตุดอยน้อย

เป็นพระธาตุเก่าแก่ ที่มีตำนานการเสด็จมาของพระพุทธเจ้า นอกจากองค์พระธาตุแล้ว ยังมีหลวงพ่อพุทธปิ่นทองนาคราช พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน มีจุดชมวิว ที่สามารถชมวิวของอำเภอบ้านปินได้อย่างสวยงาม ซึ่งในช่วงเช้า จะมองเห็นสายหมอกบางๆได้จากจุดชมวิวแห่งนี้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ

เป็นอีกสถานที่ ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาถึงอำเภอลอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตัวอาคารจะมีสีเหลืงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จำลองคล้ายกับสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟบ้านปิน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าซิ่นโบราณ และของเก่าต่างๆ รวมถึงเป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนตก

สถานีรถไฟบ้านปิน

เป็นสถานีรถไฟ ที่ตัวอาคารมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยศิลปะแบบยุโรป ที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นสถานีรถไฟแห่งแรก และแห่งเดียวในไทย ที่สร้างด้วยสไตล์ เฟรมเฮ้าส์ แบบบาวาเรียน หรือแบบโครงไม้ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี ประกอบกับเมืองแพร่ มีป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ทำให้ได้ออกแบบผสมผสานให้เข้ากับเรือนปั้นหยาแบบไทย ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในยุคนั้นได้แบบลงตัว ถึงแม้มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว แต่อาคารก็คงยังดูสวยงามทรงคุณค่า

อ่านสาระเพิ่มเติมได้ที่ https://pizzaandfooditalia.com

ที่มา : PG SLOT เรียบเรียงโดย : PG SLOT , PG SLOT

สนับสนุนโดย : SLOTXO,UFABET,UFABET ,UFABET,UFABET