เที่ยวได้ทั้งปี ที่ชัยภูมิ

เที่ยวได้ทั้งปี ที่ชัยภูมิ จังหวัดที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ขึ้นชื่อทุ่งดอกกระเจียว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

10สถานที่ เที่ยวได้ทั้งปี ที่ชัยภูมิ

1. วัดศิลาอาสน์

วัดศิลาอาสน์ เป็นวัดที่เงียบสงบ มีผาหิน ซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูปทั้งหมด 9 องค์ อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิ ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าองค์ตื้อ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวชัยภูมิ และพื้นที่ ใกล้เคียงมาช้านาน ใกล้กันมีพระพุทธรูปอีก 7 องค์ จำหลักรอบเสาหินทราย พระพุทธรูปทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปโบราณ มีพุทธลักษณะแบบพระพุทธรูปอู่ทอง ที่ มีอายุราวศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และโบราณวัตถุ

2. วัดพระธาตุชัยภูมิ

ประดิษฐานอยู่ ณ วัดอรุณธรรมสถาน บนเนินสูงของภูแลนคา เป็นที่บรรจุพระธาตุ มีอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีศิลปทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มองเห็นวิวแบบพาโนรามารอบทิศ ที่สดชื่นและสบายตา ที่นี่ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่มีผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าเป็นวัดที่สงบ บรรยากาศร่มรื่น และเต็มไปด้วยธรรมชาติ

3. วัดเขาประตูชุมพล

วัดเขาประตูชุมพล ตั้งอยู่ก่อนถึงทางขึ้นอุทยานฯ ป่าหินงามประมาณ 500 เมตร ภายในวัด มีสิ่งที่โดดเด่นคือ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ มีชื่อว่า ซุ้มประตูชุมพล มีความเชื่อกันว่า เมื่อไปถึงแล้วให้อธิฐานขอพรพระแล้วเดินรอดซุ้มประตูชุมพล เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง ทำกิจการงานใดๆ ก็จะประสบแต่ความสำเร็จ บรรยากาศภายในวัดคล้ายวัดป่า มีความเป็นธรรมชาติร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธ์ เหมาะสำหรับพักผ่อน หรือเดินเล่นเพื่อสงบจิต และสูดอากาศบริสุทธิ์

4. วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์

วัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์ เป็นวัดที่สร้างจากความศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน มีพระอุโบสถสีทองอร่ามทั้งหลัง มีทั้งเจดีย์ทองและองค์พญานาคราชสีทอง ประดิษฐานล้อมรอบพระอุโบสถ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบ เหมาะกับมาทำบุญ และปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก และยังตั้งอยู่ในเส้นทางก่อนถึงทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงาม ซึ่ง สามารถเที่ยวหลังจากไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวได้อีกด้วย

5. พระธาตุหนองสามหมื่น

เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญ และน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมที่ปรากฎ เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนา และอยุธยา สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรต ที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐธิราชแห่งอาณาจักรลาว

6. ปรางค์กู่

เป็นโบราณสถานที่สำคัญ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สถานที่แห่งนี้ ยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ และเป็นที่เคารพของคนในจังหวัดอีกด้วย เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากขอม คำว่าปรางค์กู่ เป็นชื่อเรียกของกลุ่มอาคาร ที่มีแผนผังและลักษณะแบบเดียวกันกับอาคาร ที่เชื่อกันว่าเป็นอโรคยาศาล ที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

7. มอหินขาว

มอหินขาว ตั้งอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหิน เป็นปฏิมากรรมที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ กลายเป็นกลุ่มหินที่มีความสวยงามแปลกตา กลุ่มหินที่มอหินขาว เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ก็ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายสีม่วง มอหินขาว ยังมีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกัน

8. น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นน้ำตกที่สวยงาม ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำไหลผ่านตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝน ที่นี่จะสวยงามเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหิน สองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำ ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินกว้าง ไหลไปตามลำน้ำ มาตามลานหิน ลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนที่มีความสูง

9. ทุ่งดอกระเจียวป่าหินงาม

ทุ่งดอกกระเจียวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเทพสถิต นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทุ่งบัวสวรรค์ หรือดอกกระเจียว ที่ออกดอกสีชมพูอมม่วง จะทยอยผลิบานเป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ที่ขึ้นเต็มทั่วผืนป่า ทุ่งดอกกระเจียว ถือเป็นไฮไลต์ท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน ดอกสีชมพูอมม่วงขึ้นทั่วผืนป่า ตัดกับพื้นสีเขียวขจีของหญ้า และโขดหิน อีกทั้งรูปลักษณ์สวยงาม ห่างจากทุ่งดอกกระเจียวประมาณ 300 เมตร เป็นจุดสูงสุดของ อ ช. ป่าหินงาม จุดชมวิวแห่งนี้ คือตะมีลักษณะของผาหิน ที่ยื่นออกไปในอากาศ มองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้กว้างไกลและสวยงาม

10. น้ำตกไทรทอง

หากมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว ที่อุทยานแห่งชาติไทรทองแล้ว นอกจากจะได้ชมความงาม ของทุ่งดอกกระเจียว ยังสามารถแวะเที่ยวน้ำตกไทรทอง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกแห่งนี้ เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามของสายน้ำที่ไหลผ่าน ตามลานหิน ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำ กว้าง ที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นได้ ริมแอ่งน้ำมีต้นไทรขึ้นอยู่ มีชื่อเรียกแอ่งนี้ว่า วังไทร และเป็นที่มา ของชื่อน้ำตกไทรทองแห่งนี้

อ่านสาระเพิ่มเติมได้ที่ Https://pizzaandfooditalia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *