แหล่งท่องเที่ยว สกลนคร

แหล่งท่องเที่ยว สกลนคร จังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมทางอิสานที่โดดเด่น และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

10 แหล่งท่องเที่ยว สกลนคร

1. วัดถ้ำผาแด่น  

วัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ บนเทือกเขาภูพาน บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กม.  เป็นหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดของสกลนคร ที่แห่งนี้ งดงามไปด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหิน ที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์สวย งดงาม ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ เป็นวัดที่เก่าแก่ในจังหวัดสกลนคร มีประวัติความเป็นมานับร้อยปี วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น มีการจัดพื้นที่ให้ชมทิวทัศน์ และได้ถ่ายรูป ในบริเวณศาลาผาแดง ยังสามารถมองเห็นตัวเมืองสกลนคร และทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศาอีกด้วย

2. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ ฝั่งตรงข้ามกับบึงหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุม วิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ. 2553 ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร  ความโดดเด่นของอุทยานแห่งนี้คือ มีบึงบัวขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ตรงทางเข้า มีสะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกันเพื่อเดินชม ดอกบัวรอบบริเวณสระ มีศาลาชมวิวกลางบึงบัวสำหรับพักผ่อนรับลมเย็นๆ และถ่ายรูป นับเป็นอุทยานบัวที่ใหญที่สุดของประเทศอีกด้วย

3. วัดพระธาตุเชิงชุม

ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาช้านาน ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ยอดฉัตรเหนือองค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ มีน้ำหนักถึง 247 บาท ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับตั้งแต่พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม วัดพระธาตุเชิงชุม นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวที่ว่า จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุที่สร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า อานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุม จะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัว ให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตรายทั้งปวง

4. พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

ตั้งอยู่ที่ วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม วัดป่าอุดมพรแห่งนี้ เป็นวัดที่พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เกจิอาจารย์ชื่อดังสายวิปัสสนากรรมฐานเคยจำพรรษาอยู่ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2525 โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในสวน ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ มีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้น ซึ่งมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้ในยามที่มีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิด จนถึงมรณภาพ

???????????????????????????????????????????

5. ทะเลสาบหนองหาร

ทะเลสาบหนองหาร หรือเรียกกันอีกว่า หนองหารหลวง เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทน รองจากบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว ทะเลสาบหนองหาน ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 30 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะดอนสวรรค์ โดยมีพุทธสถานโบราณภายในเกาะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมทัศนียภาพ น้ำใสๆ สาหร่ายสีทอง นกน้ำ ปลานานาพันธุ์ และวิถีชีวิตของชาวประมงหนองหาร จะมีศาลาชมวิวและสะพานปูทอดยาว สำหรับชมทัศนียภาพรอบหนองหาน โดยเฉพาะในช่วงเย็น ที่นี่ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

6. ฟาร์มฮัก Farm Hug  

ตั้งอยู่ที่ บ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร บริเวณถนนสกลนคร-นาแก ที่นี่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และฟาร์มแกะรวมกันอยู่ในแห่งเดียว ภายในฟาร์ม มีร้านโคขุนคุณทองขายสเต๊กเนื้อโคขุนโพนยางคำ และอาหารประเภทต่างๆ เป็นจุดแวะพัก ที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศสไตล์คาวบอยคันทรี ร่มรื่นไปด้วยการจัดตกแต่งสวนที่สวยงาม แถมยังมีมุมถ่ายภาพน่ารักๆ ให้ถ่ายกันหลากหลายมุมด้วย

7. พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร อยู่ตรงข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัด พิพิธภัณฑ์มีการ ก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ในท่านั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่าน ที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพื้นปูด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งตู้แสดงเครื่องอัฐ บริขาร รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิด จนมรณภาพ

8. วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง

ภายในวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง มีปราสาทหิน ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะขอม มีองค์เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ส่วนที่เป็นหลังคาและยอด ซึ่งปัจจุบันหักพังหมดแล้ว ยังคงเหลือแต่องค์พระธาตุ ที่ประกอบด้วยปรางค์องค์เดียว สร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ และเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของผู้หญิงสร้างทั้งหมด เพื่อแข่งขันกับผู้ชายที่สร้างพระธาตุภูเพ็ก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการเคารพทั้งชาวจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนไม่น้อย

9. พระธาตุภูเพ็ก

ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม สกลนคร นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นไปนมัสการพระธาตุ จะต้องขึ้นบันไดถึง 491 ขั้น ซึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาภูพาน และมีทางขึ้นที่ค่อนข้างชันและไกล ที่แห่งนี้ นับเป็นโบราณสถานชื่อดัง เป็นสถานที่ที่แสดงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่สามารถบ่งชี้ตำแหน่งดวงอาทิตย์ในจักรราศีได้อย่างแม่นยำ ตั้งตระหง่านอยู่บนภูเพ็ก และยังเป็นจุดชมวิวเมืองสกลนคร และวิวทะเลสาบหนองหารที่สวยงามอีกด้วย

10. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2518 บริเวณเทือกเขาภูพาน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้แผนที่ทางอากาศและเสด็จฯ สำรวจเส้นทางป่าเขา น้ำตก เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง ภายหลังทรงใช้เป็นที่ประทับในช่วงแปรพระราชฐานมาประทับ เพื่อทรงติดตามโครงการพระราชดำริในภาคอีสาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จตามภารกิจ และเข้าชมบริเวณพระตำหนักชั้นนอก

อ่านสาระเพิ่มเติมได้ที่ Https://pizzaandfooditalia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *