ไหว้พระ เมืองน่าน

ไหว้พระ เมืองน่าน จังหวัดน่าน หรือต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน เป็นจังหวัดที่มีความสงบ และความงดงามในด้านของวัฒนธรรมท้องถิ่น

สถานที่ ไหว้พระ เมืองน่าน

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ กิ่งอำเภอภูเพียง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กม. พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี สิ่งที่โดดเด่นของที่นี่คือ เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ที่มีสีเหลืองอร่าม เนื่องจากบุด้วยแผ่นทองเหลือง งดงามตามแบบล้านนาไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกันว่า การได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาเรียกว่า การชูธาตุ จะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ ที่มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าดีขึ้นเรื่อยๆ

วัดภูมินทร์

วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองน่าน ที่เรียกว่ามาน่านแล้วไม่มาที่นี่ ก็จะเรียกว่ามาไม่ถึงเช่นกัน ณ วัดภูมินทร์ วัดชื่อดังซึ่งเป็นมีภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก เป็นภาพวาดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของน่าน ความสวยแปลกตาของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกหนึ่งอย่างคือ มีพระอุโบสถทรงจตุรมุขที่มีบันไดนาคทั้งสี่ทิศ ข้างในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศไหน ก็จะได้พบกับพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความงดงามของวัดพระธาตุเขาน้อย คือ องค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านได้สุดสายตา ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำแท้ มีน้ำหนักถึง 27 บาท เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระตกได้อย่างงดงาม ในยามเช้าของบางวัน ก็จะสามารถมองเห็นสายหมอกบางๆ ที่ปกคลุมอยู่เบื้องล่างอีกด้วย

วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ ถนนสุริยพงศ์ใกล้กับร้านเฮือนฮอม เป็นเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน สิ่งที่งดงามโดดเด่นของวัดมิ่งเมืองแห่งนี้ ที่ทำให้ผู้พบเห็นต้องอึ้ง คือ ลวดลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ ที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมากๆ เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมากมายจริงๆ ส่วนภายใน ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านอีกด้วย

วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น มีความโดดเด่นคือ มีวิหารที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันได ซึ่งดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ปั้นแต่งโดยช่างชาวน่าน ภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้น เป็นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติการกำเนิดเมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

วัดบ่อแก้ว

ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น ความโดดเด่นของที่นี่ คือ เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา พระอุโบสถมีสีขาวทั้งหลัง งดงามวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้น ประดับกระจกสีต่างๆ ด้านหลังวัดสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาที่เขียวขจี บริเวณทางเข้ามีเสาสีขาวเรียงรายไปตลอดทั้งสองฝั่ง ปลายเสาเป็นรูปปั้นหงส์ติดโคมไฟไว้สำหรับเปิดในยามค่ำคืน

วัดบ้านต้นแหลง 

เป็นวัด ที่ได้แสดงถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทลื้อ ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ลักษณะของวิหารทรงตะคุ่มหลังคาลาดต่ำซ้อนกัน ๓ ชั้น ซึ่งคล้ายกันกับบ้านเรือนแบบเดิมของชาวไทลื้อ แถบสิบสองปันนา ประตูทางเข้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีสิงห์ปั้นคู่นั่งเฝ้าอยู่ หลังคาวิหารซ้อนลดหลั่นสามชั้น มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ลักษณะเด่นของวิหารแห่งนี้ คือมีหน้าต่างขนาดเล็กและแคบ ทำให้แสงเข้าได้น้อยมาก บรรยากาศภายในมืดสลัว แต่ก็ยังสามารถมองเห็นองค์พระประธานที่สุกสว่าง ซึ่งน้อมนำให้เกิดศรัทธา และวัดต้นแหลงได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยล้านนา ที่สมควรได้รับการเผยแพร่ ประปี 2552 ประเภทอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามฯอีกด้วย

วัดพระธาตุเบ็งสกัด

ความสำคัญของวัดแห่งนี้ นอกจากชมวิหารเก่าแก่ตามสไตล์ล้านนาแล้ว ยังมีองค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวชุมชน เป็นสถาปัตยกรรมของช่างน่าน วัดตั้งอยู่บนเนินสูง สามารถมองเห็นหมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่าง ด้านหลังเป็นเนินเขาสูง หากมาช่วงฤดูฝน จะมองเห็นนาข้าวเขียวขจีของหมู่บ้านแห่งนี้ยังเบื้องล่าง

วัดร้องแง 

วัดแห่งนี้ เป็นวัดโบราณของอำเภอปัว มีวิหารเก่าแก่ โดดเด่นและงดงามด้วยวิหารศิลปะไทยลื้อ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน ลักษณะของวิหารหน้าบันเป็นลายพันพฤกษา มีหลังคาคลุมต่ำ วัดร้องแงได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถาน และวัดวาอาราม โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดีเด่นอีกด้วย

วัดปรางค์

วัดปรางค์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ ผิดธรรมชาติ แค่เห็นเป็นต้นไม้หันหลังให้แดด แต่หันหน้าเข้าวัดก็แปลกเหลือหลายอยู่แล้ว แต่ใครจะเชื่อว่าต้นไม้ประหลาดต้นนี้ เป็นต้นอารมณ์ขัน ใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้งที่ถูกคนสัมผัส จนได้รับแต่งตั้งให้เป็น 1 UNSEEN THAILAND

วัดศรีมงคล

ตั้งอยู่ที่ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัด ที่สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์ และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพล ทางด้านศิลปะสุโขทัย จากเจดีย์ทรงลังกา สิ่งที่โดดเด่น คือเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้น เพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลา คือพระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65 % มีความสูงถึง 145 เซนติเมตร

อ่านสาระเพิ่มเติมได้ที่ Https://pizzaandfooditalia.com

ที่มา : PG SLOT เรียบเรียงโดย : PG SLOT , PG SLOT

สนับสนุนโดย : SLOTXO,UFABET,UFABET ,UFABET,UFABET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *